15-16 грудня 2021 р. відбудеться науково-технічна конференція

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас прийняти участь в роботі ІV Міжнародної науково-технічної конференції «Актуальні проблеми енерго-ресурсозбереження та екології», проведення якої передбачено 15-16 грудня 2021 р.

 

в Одеській державній академії будівництва та архітектури, м. Одеса, вул. Дідріхсона,4

 

Метою конференції є сприяння вченим, спеціалістам виробничої галузі в обміні науково-технічною інформацією з проблем енерго-ресурсозбереження та екології.

На конференції передбачена робота за наступними напрямками:

1. Теплогазопостачання, опалення, вентиляція та охорона повітряного басейну.

2. Водопостачання, водовідведення, раціональне використання та охорона водних ресурсів.

3. Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології.

4. Енергозбереження у міському та комунальному господарстві.
Робочі мови конференції: українська, англійська та російська.
Форми участі: очна, заочна.

 

Запрошення на конференцію.