8-10 грудня студентка АХІ взяла участь у ХІ Міжнародній інтернет-конференції молодих учених і студентів

Зображення 8-10 грудня студентка АХІ взяла участь у ХІ Міжнародній інтернет-конференції молодих учених і студентів  2021
Студентка архітектурно-художнього інституту Леоненко Марія взяла участь у ХІ Міжнародній інтернет-конференції молодих учених і студентів «Глухівські наукові читання – 2021. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук», яка відбулася 8-10 грудня 2021 року в Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка

 

Тема наукової доповіді Леоненко Марії: «Українська мова в музичній культурі» була виголошена на секції «Українське суспільство і виклики глобальної цивілізації: соціально-гуманітарні аспекти».

 

З результатами роботи наукової конференції видано «Глухівські читання - 2021. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук : Збірник матеріалів ХІ міжнародної науково-практицної інтернет-конференчії / За заг. ред. А.С. Полякова. – Глухів, 2021. – 481 с.»

 

URL : http://new.gnpu.edu.ua/uk/nauka/naukove-tovarystvo-studentiv-aspirantivdoktorantiv-ta-molodykh-vchenykh.html

 

Тези ГЛУХІВСЬКІ ЧИТАННЯ 2021
Подяка Леоненко, Цубенко