Інформація для студентів закладів вищої освіти, в яких через російську агресію тимчасово неможливе здійснення освітнього процесу

Шановні учасники освітнього процесу України!

 

Одеська державна академія будівництва та архітектури в рамках академічної мобільності надає можливість здобувачам вищої освіти всіх курсів та форм навчання, які навчаються у закладах вищої освіти України, в яких через російську агресію тимчасово неможливе здійснення освітнього процесу, долучитися в якості слухачів до навчальних занять з використанням інформаційно-комунікаційних технологій за усіма спеціальностями та освітніми програмами, з яких ведеться підготовка здобувачів вищої освіти (перелік за посиланням).

 

Реєстрація відбувається за посиланням шляхом заповнення електронної Google форми. В разі необхідності уточнення інформації з Вами зв’яжуться зручними для Вас каналами зв’язку.

 

Відповідно до листів та розпорядчих документів Міністерства освіти і науки України в разі успішного виконання повної програми обраного курсу академія видає академічну довідку про засвоєні освітні компоненти, які можуть бути визнані як результат освіти, здобутої в рамках академічної мобільності, та перезараховані (частково або повністю) в основному навчальному плані.