Зустріч студентів з викладачами кафедри теплогазопостачання і вентиляції

Зустріч студентів спеціальності 144 Теплоенергетика, освітньої програми Енергетичний менеджмент та інжиніринг енергосистем з викладачами кафедри теплогазопостачання і вентиляції

 

5 жовтня 2023 року у лабораторії кафедри Теплогазопостачання та вентиляції відбулася он-лайн/оф-лайн зустріч професорсько-викладацького складу кафедри та потоку студентів 1-3 курсу спеціальності 144 Теплоенергетика, освітньої програми Енергетичний менеджмент та інжиніринг енергосистем.

Зустріч була присвячена підготовці до акредитації освітньої програми, та знайомству студентів з викладацьким складом кафедри та іншими організаційними та навчальними питаннями.
Завідувач кафедри доцент Елькін Ю.Г. розповів студентам про багату історію кафедри, перспективи розвитку та особливості навчання за освітньою програмою.

Професор Арсірій В.А. розповів про науковий напрям у галузі енергетики.

 

Доц. Ісаєв В.Ф. ознайомив студентів про можливості цифрових технологій в інженерній діяльності, методів навчання, які б сприяли активізації навчальної діяльності студентів. На зустрічі говорили про необхідність застосування методів, які б забезпечували самостійність студентів в освітньому процесі за умови тісної взаємодії з викладачами.

Студенти першого курсу відвідали лабораторії кафедри теплогазопостачання та вентиляції, де було продемонстровано різноманітність сучасного енергоефективного обладнання фірм-партнерів кафедри та зразки дипломних проектів.