Науково-технічна конференція «Сучасні будівельні конструкції з металу та деревини»

Шановні колеги!


Запрошуємо Вас прийняти участь в роботі Міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні будівельні конструкції з металу та деревини», проведення якої передбачено 13-15 червня 2024 р. в Одеській державній академії будівництва та архітектури.


Метою конференції є сприяння вченим, спеціалістам будівної галузі в обміні науково-технічною інформацією з проблем проєктування та експлуатації сталевих, дерев'яних та пластмасових конструкцій і впроваджені результатів досліджень.


На конференції передбачена робота за наступними напрямками:


1. Сучасні сталеві будівельні конструкції для цивільних і промислових будівель та споруд.
2. Впровадження інноваційних конструктивних рішень при проєктуванні, монтажу та експлуатації несучих і огороджувальних конструкцій з металу, деревини  та пластмас.
3. Малоповерхове та багатоповерхове дерев'яне домобудівництво.
4. З'єднання збірних клеєдощатих елементів.


Планується видання тез доповідей конференції. Рекомендовані оргкомітетом доповіді, оформлені за відповідними вимогами, можуть бути подані до збірника наукових праць «Сучасні будівельні конструкції з металу та деревини», що входить до переліку фахових видань України (категорія Б) та наукометричних баз WorldCat та Index Copernicus.


Робочі мови конференції: українська, англійська.

Запрошення на конференцію

Conference invitation