Конференція здобувачів вищої освіти і молодих вчених «Нові матеріали і технології у будівництві»

Шановні здобувачі вищої освіти та молоді вчені!


Запрошуємо Вас прийняти участь в роботі XXXІV Всеукраїнської конференції «Нові матеріали і технології у будівництві», проведення якої передбачено 06-07 червня 2024 р. в Одеській державній академії будівництва та архітектури.


Метою конференції є обмін науково-технічною інформацією щодо проблем сучасного будівельного комплексу та архітектури, а також сприяння популяризації наукової діяльності серед здобувачів вищої освіти та молодих вчених.


Робота конференції здійснюється за наступними секціями:

1. Будівництво та цивільна інженерія.
2. Гідротехнічне будівництво, водна інженерія.
3. Архітектура та містобудування.
4. Дизайн архітектурного середовища.
5. Образотворче мистецтво, рисунок, живопис, архітектурна графіка.
6. Прикладні фізико-математичні дослідження.
7. Хімія та екологія.
8. Машинобудування та транспортні технології.
9. Інформаційні системи та технології.
10. Геодезія та землеустрій.
11. Економіка будівельного підприємства.
12. Менеджмент та маркетинг у будівництві.


Планується видання статей у щорічному Збірнику студентських наукових праць за 2023/2024 навчальний рік.


Запрошення на конференцію