Академічна мобільність в Жешувському політехнічному університеті

Академічна мобільність в Жешувському
політехнічному університеті

 

Нещодавно була здійснена академічна мобільність у рамках програми ЄС Erasmus+KA1 старшим викладачем кафедри геодезії та землеустрою Інституту бізнесу та інформаційних технологій Одеської державної академії будівництва та архітектури Шаргар Оленою Миколаївною.

 

"З 27.03.23 по 31.03.23 я перебувала в Жешувському політехнічному університеті м. Жешув, Польща.

Жешувська Політехніка ім. Ігнація Лукасевича названа на честь відомого вченого – творця гасової лампи і основоположника першої промислової розробки нафти в світі.

 

Найбільше враження призвела на мене розвинута інфраструктура Жешувської Політехніки ‒ це 12 навчальних і адміністративних корпусів на території студентського містечка, сучасні лабораторії, спортивний комплекс і величезна наукова бібліотека.

Кафедра геодезії і геоматики знаходиться на факультеті Будівництва, інженерії екології та архітектури. Мене цікавила організація навчального процесу саме на кафедрі геодезії і геоматики, яка має потужні лабораторії сучасних геодезичних приладів та обладнання, що дає змогу навчити студентів сучасним передовим методам геодезичного забезпечення будівельних робіт.

 

У рамках візиту відбулася серія лекцій, на фото (27.03.23 р.) саме лекція-презентація для студентів Жешувської Політехніки на тему: «Shape of the Earth».

 

Хочу подякувати за теплий прийом всім польським колегам, з якими я спілкувалася під час академічної мобільності.

Отриманий досвід дуже корисний і буде використаний мною під час навчального процесу в Одеській академії будівництва та архітектури."
 
Варто відмітити, що співробітництво з Жешувським політехнічним університетом було започатковано у 2020 році, наступним кроком став спільний проєкт у напряму Key Action 1 – Mobility for learners and staff Erasmus+ та реалізація мобільностей.