Міжнародна науково-технічна конференція «Гідротехнічне і транспортне будівництво»

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас прийняти участь в роботі Міжнародної науково-технічної конференції «Гідротехнічне і транспортне будівництво», проведення якої передбачено 25-27 травня 2023  р. в Одеській державній академії будівництва та архітектури.


Метою конференції є сприяння вченим, спеціалістам будівельної галузі в обміні науково-технічною інформацією з проблем гідротехнічного та транспортного будівництва і впровадженні результатів досліджень.


На конференції передбачена робота за наступними напрямками:

1. Гідротехнічне будівництво (порти, причали, греблі, зміцнення укосів). Перспективи розвитку, інновації та інвестиції;
2. Проектування, будівництво, реконструкція і утримання автомобільних доріг і аеродромів;
3. Організація та безпека дорожнього руху;
4. Сучасні дорожньо-будівельні матеріали;
5. Будівництво і експлуатація доріг в складних умовах;
6. Водопропускні споруди, мости;
7. Механіка руйнування і несуча здатність будівельних конструкцій і матеріалів;
8. Методи регулювання надійності та довговічності будівельних конструкцій і матеріалів;
9. Застосування нових нормативних документів в будівництві.


Планується видання тез доповідей конференції.
 
Рекомендовані оргкомітетом доповіді, оформлені за відповідними вимогами, можуть бути подані до збірника «Сучасне будівництво та архітектура», що входить до переліку фахових видань України та наукометричної бази Index Copernicus.

Запрошення на конференцію