Разова спеціалізована рада ДФ 41.085.002

Разова СВР ДФ 41.085.002
з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації
Полянського Костянтина Валерійовича
 
Разова Спеціалізована вчена рада ДФ41.085.002 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації  Полянського Костянтина Валерійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 19 Архітектура та будівництво за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія

 

Голова ради:           д.т.н., проф. Карпюк Василь Михайлович
 
Рецензенти:             д.т.н., проф. Сур’янінов Микола Георгійович
                                   к.т.н., доц. Постернак Олександр Олексійович
 
Офіційні опоненти: д.т.н., проф.Бліхарський Зіновій Ярославович
                                    д.т.н., доц. Яковенко Ігор Анатолійович
 
E-mail: sovet41.085.01@ogasa.org.ua
Телефон: +380988012895
 
 Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради
 
Дисертацію прийнято до захисту: 30.12.2020 р.
Спеціальність:  192 Будівництво та цивільна інженерія
Науковий керівник: д.т.н., проф. Клименко Євгеній Володимирович
Автор дисертації:  Полянський Костянтин Валерійович
 
Назва дисертаційної роботи: Напружено-деформований стан та несуча здатність похилих перерізів пошкоджених залізобетонних балок
Дата захисту: 10.02.2021 - 13:00
Захист дисертації відбудеться у дистанційному режимі.  

 

Для входу на засідання використовуйте посилання https://meet.google.com/rog-rohz-ykv
 

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація дисертації Полянського К.В.

Наказ про утворення спеціалізованої ради

Відгук офіційного опонента д.т.н., проф. Бліхарського З.Я.

Відгук офіційного опонента д.т.н., доц. Яковенка І.А.

Висновок про наукову новизну

Інформація про публичний захист дисертації Полянського К.В.

Дисертація Полянського К.В.

Відеозапис захисту

Аудіозапис захисту 

Наказ про видачу диплома