Разова спеціалізована вчена рада ДФ 41.085.006

Разова СВР ДФ 41.085.006
з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації
Црноя Анджелки
 
Разова Спеціалізована вчена рада ДФ 41.085.006 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Црноя Анджелки на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 19 Архітектура та будівництво за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія
 
Голова ради:           д.т.н., проф. Вировой Валерій Миколайович
 
Рецензенти:             д.т.н., доц. Коробко Оксана Олександрівна
                                   к.т.н. Вєтох Олександр Михайлович
 
Офіційні опоненти: д.т.н., доц. Плугін Дмитро Артурович
                                    к.т.н., доц. Дікарев Костянтин Борисович
 
E-mail: sovet41.085.01@ogasa.org.ua
Телефон: +380988012895
 
 
Дисертацію прийнято до захисту: 14.06.2021 р.

 

Захист відбудеться 28 липня 2021 р. (середа) з 11-00 у дистанційному режимі.

Для входу на засідання спецради використовуйте 
посилання: https://meet.google.com/xqw-pcvs-mmn

 

Спеціальність:  192 Будівництво та цивільна інженерія
 
Науковий керівник: к.т.н., доц. Попов Олег Олександрович
 
Автор дисертації: Црноя Анджелко
 
Назва дисертаційної роботи: Ефективні звукоізоляційні матеріали для реконструкції  огороджувальних конструкцій будівель
Повiдомлення про прийняття дисертації Црноя А.Анотація дисертації Црноя А.Наказ про утворення спеціалізованої радиОб'ява про публічний захист дисертаціїВідгук офіційного опонента Дікарева К.БВисновок про наукову новизнуДисертація ЦрнояВідгук офіційного опонента Плугіна Д.А.Аудіозапис захистуВідеозапис захисту