Разова спеціалізована вчена рада ДФ 41.085.015

Разова СВР ДФ 41.085.015 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Бахтіна Дмитра Сергійовича

 
Разова спеціалізована вчена рада ДФ 41.085.015 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації  Бахтіна Дмитра Сергійовича за темою «Принципи формування об'ємно-просторової організації енергоефективних громадських будівель» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 19 Архітектура та будівництво, за спеціальністю 191 Архітектура та містобудування


Голова ради:          

докт. арх., проф. Василенко Олександр Борисович,
професор кафедри дизайну архітектурного середовища Одеської державної академії будівництва та архітектури.


Рецензенти:        

канд. арх., доц. Мержієвська Наталія Юріївна, в.о. завідувача кафедрою архітектури будівель та споруд Одеської державної академії будівництва та архітектури;  
  
канд. арх. Малашенкова Вікторія Олександрівна,
доцент кафедри архітектури будівель та споруд Одеської державної академії будівництва та архітектури.


Опоненти:

докт. арх., доц.  Жовква Ольга Іванівна, завідувач кафедри Архітектури та просторового планування Факультету наземних споруд і аеродромів Національного авіаційного університет;

канд. арх., доц. Шулдан Лариса Олександрівна,  доцент кафедри архітектурного проектування та інженерії інституту Архітектури та дизайну Національного університету «Львівська політехніка».

 

Захист дисертації відбудеться 22 грудня 2023 року (п’ятниця) о 14-00, за адресою: м. Одеса, вул. Дідріхсона 4, Одеська державна академія будівництва та архітектури, Зала засідань Архітектурно-художнього інституту.


E-mail: semenova@odaba.edu.ua

Телефон: +380503366911

Для входу на засідання спецради використовуйте посилання: https://meet.google.com/jow-qosy-xvi

 
Спеціальність:  191 Архітектура та містобудування
 
Науковий керівник: докт. арх., проф. Уреньов Валерій Павлович

Анотація Бахтіна Д.С.Дисертація Бахтіна Д.С.Дисертація Бахтіна Д.С. з електронним підписомНаказ про утворення разової спец. радиВідгук опонента Жовкви О.І.Відгук Жовкви О.І. з електронним підписомПротокол підписання відгуку Жовкви О.І. Відгук опонента Шулдан Л.О.

Відгук Шулдан Л.О. з електронним підписомРецензія рецензента  Мержієвської Н.Ю.Рецензія  Мержієвської Н.Ю. з електронним підписомПротокол підписання рецензії Мержиєвської Н.Ю.Рецензія рецензента Малашенкової В.О.Рецензія  Малашенкової В.О. з електронним підписом