Нормативні документи

ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ДИСЕРТАЦІЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЮ ВЧЕНОЮ РАДОЮ
Д 41.085.01 ТА НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

 

Підготовка дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня вимагає чіткого дотримання правил оформлення документів та поетапного виконання всіх необхідних процедур для розгляду дисертаційної роботи раді.

 

Надання дисертацій до ради може проводитися тільки після успішного проходження передзахисту на міжкафедральному семінарі, що підтверджується випискою з протоколу міжкафедрального спеціалізованого наукового семінару. Висновок підписується головою і вченим секретарем семінару, а також ректором академії.

 

Нормативні документи про порядок присудження вчених ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника

 

 

Відповідно до чинного "Порядку о присудженні наукових ступенів" дисертація на здобуття наукового ступеня повинна мати наступні обсяги:

 

- для доктора наук повинна мати обсяг основного тексту 11-13, а для суспільних і гуманітарних наук - 15-17 авторських аркушів, оформлених відповідно до державного стандарту;

 

- для кандидата наук повинна мати обсяг основного тексту 4,5-7 (100-150 стор), а для суспільних і гуманітарних наук - 6,5-9 (150-190 стор) авторських аркушів.

 

1 авторський аркуш відповідає 40000 знаків, В свою чергу приблизно відповідає 23 сторінкам дисертації (1700-1800 знаків на сторінці). У зазначений об'єм не входять список літератури і додатки, а також громіздкі таблиці і малюнки, які займають цілу сторінку, нехай навіть і в основній частині тексту дисертації.

 

 

Огляд літератури для кандидатської дисертації становить 20 сторінок, докторської - 40 сторінок.

 

Загальний обсяг огляду літератури не повинен перевищувати 20% обсягу основної частини дисертації!

 

Докторська і кандидатська дисертації супроводжуються окремими авторефератами обсягом відповідно 1,3-1,9 і 0,7-0,9 авторського аркуша, які подаються державною мовою.

 

 

В авторефераті повинні бути викладені основні ідеї і висновки дисертації, показані вклад автора в проведене дослідження, ступінь новизни і практична значущість результатів досліджень

 

Документи:
Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій
Вимоги до оформлення літератури.pdf
ДСТУ 8302-2015.pdf
Вимоги до оформлення дисертації.doc

 

Здобувачі наукового ступеня проходять кілька стадій з розгляду дисертаційної роботи в спеціалізованій вченій раді. Ці стадії умовно можна розділити на кілька етапів:

 

  1. Підготовка документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня
  2. Підготовка оголошення про захист у МОН України та підготовка документів до захисту на спеціалізованій вченій раді академії
  3. Оформлення документів для МОН України після захисту дисертації