Система менеджменту якості

Система менеджменту якістю (СМЯ) - це сукупність організаційної структури, методик, процесів і ресурсів, необхідних для загального керівництва якістю.

Впровадження СМЯ, а в подальшому її сертифікація (за міжнародним стандартом ISO серії 9000) дасть користувачеві впевненість в тому, що бібліотека ОДАБА систематично працює над якістю наданих інформаційних послуг, оперативно усуває виникаючі помилки, удосконалює і покращує свою діяльність та своєю метою ставить максимально ефективне задоволення потреб читачів.

Кроки бібліотеки для переходу до СМЯ:

1.           Сформувати управлінську та інформаційну культуру персоналу бібліотеки з подальшою внутрішньою атестацією персоналу;

2.           Приділяти увагу адміністрації бібліотеки до організації професійного розвитку персоналу щодо підвищення кваліфікації в галузі менеджменту та СМЯ(курси, семінари, вебінари);

3.           Назначити відповідального представника по якості;

4.           Створити робочу групу по розробці, документуванню та впровадженню СМЯ;

5.           Визначити місію та стратегію розвитку бібліотеки відповідно до міжнародних стандартів ISO 9001;

6.           Розробити карту процесів елементів PDCA (плануй (Plan), роби (Do), перевіряй (Check), впливай (Act)) циклу;

7.           Розробити та впровадити документацію бібліотеки за міжнародними вимогами СМЯ;

8.           Отримати сертифікат навчання на внутрішнього аудитора співробітника бібліотеки, який входить до робочої групи;

9.           Провести внутрьошній аудит в рамках СМЯ;

10.      Проаналізувати роботу СМЯ та поліпшити результати. 


 

Модель системи якості роботи бібліотеки ОДАБА з процесами

Політика бібліотеки ОДАБА в галузі якості

Стратегічна мета та місія бібліотеки ОДАБА

Стратегічний план розвитку бібліотеки ОДАБА на 2019-2024рр.

Схема основних етапів досягнень відповідності ISO 9001 бібліотеки ОДАБА

Схема процесу постійного покращення якості інформ.-бібліограф. обслуг. на основі PDCA циклу