78-ма науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу академії

Шановні колеги!
 
19-20 травня 2022 р. буде проходити 78-ма науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу академії.
 
Для участі у конференції необхідно до 6 травня направити тези доповіді на адресу nauka@ogasa.org.ua.
 
Вимоги до оформлення тез доповідей
 
Розмір аркушу А5. Обсяг тез – 1 повна сторінка. Усі поля по 2 см. Абзацний відступ 0.5 см. Вирівнювання по ширині. Шрифт Times New Roman, 10 pt, одинарний інтервал, переноси не допускаються. Анотація не потрібна, УДК не вказується, не можна додавати таблиць і рисунків.  
 
Детальніше вимоги до оформлення тез доповідей наведені у файлі.
 
Запрошуємо всіх науково-педагогічних працівників академії до участі у конференції.