Міжнародна науково-практична конференція «Експлуатація та реконструкція будівель і споруд»

Шановні колеги!


Запрошуємо Вас прийняти участь в роботі V міжнародної науково-практичної конференції «Експлуатація та реконструкція будівель і споруд», проведення якої передбачено 21-23 вересня 2023 р. в Одеській державній академії будівництва та архітектури.


Метою конференції є сприяння вченим, спеціалістам в обміні науково-технічною інформацією з проблем експлуатації та реконструкції.


На конференції передбачена робота за наступними напрямками:

1. Проблеми експлуатації будівельних конструкцій будівель і споруд;
2. Ресурс будівель і споруд;
3. Відновлення, реконструкція будівель і споруд;
4. Проблеми експлуатації основ та фундаментів;
5. Експлуатація та утримання інженерних систем;
6. Організація та технологія виконання робіт при відновленні та реконструкції.


Планується видання тез доповідей окремим збірником праць конференції та публікація окремих доповідей, рекомендованих оргкомітетом, у фаховому періодичному виданні, що входить в списку фахових наукових видань України та наукометричної бази Index Copernicus.


Запрошення на конференцію