Положення третій(освітньо-науковий) рівень вищої освіти

Положення про індивідуальний план роботи здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії

 

Положення про педагогічну практику здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (PhD)

Положення про відділ аспірантури і докторантури Одеської державної академії будівництва та архітектури

Положення про наукового керівника здобувача наукового ступеню доктора філософії Одеської державної академії будівництва та архітектури

Положення про порядок звітування здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

Положення про організацію вивчення вибіркових компонент начального плану

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в Одеської державної академії будівництва та архітектури

Положення про Раду молодих вчених Одеської державної академії будівництва та архітектури

Освітня програма «Архітектура та містобудування»

Освітня програма «Будівництво та цивільна інженерія»

Освітня програма «Підприємництво та торгівля»