Освітня діяльність

Галузь знань Спеціальність Освітня програма
Освітній рівень - перший (бакалаврський)
02 Культура і мистецтво 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент Менеджмент
075 Маркетинг Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіка будівельного підприємства
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
12 Інформаційні технології 126 Інформаційні системи та технології Інформаційні системи та технології
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування Технічне обслуговування будівельних машин, автомобілів та міського транспорту
19 Архітектура та будівництво 191 Архітектура та містобудування Архітектура та містобудування
192 Будівництво та цивільна інженерія Будівництво та цивільна інженерія
193 Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Освітній рівень - другий (магістерський)
Освітньо-професійні програми
02 Культура і мистецтво 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Образотворче мистецтво 
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент Менеджмент і адміністрування
Управління проектами
075 Маркетинг Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіка будівельного підприємства
Експертиза та управління нерухомістю
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
12 Інформаційні технології 126 Інформаційні системи та технології Інформаційні системи та технології
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування Технічне обслуговування будівельних машин, автомобілів та міського транспорту
19 Архітектура та будівництво 191 Архітектура та містобудування Архітектура будівель і споруд
Дизайн архітектурного середовища
Містобудування
Реконструкція та реставрація архітектурних об’єктів
192 Будівництво та цивільна інженерія Автомобільні дороги і аеродроми та транспортні системи
Архітектурно-будівельний інжинірінг
Водопостачання та водовідведення
Міське будівництво та господарство
Мости і транспортні тунелі
Організація технічного нагляду в будівництві
Промислове і цивільне будівництво
Теплогазопостачання і вентиляція
Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
193 Геодезія та землеустрій Геодезія
Землеустрій та кадастр
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Освітньо-наукові програми
19 Архітектура та будівництво 191 Архітектура та містобудування Архітектура будівель і споруд
192 Будівництво та цивільна інженерія Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
Теплогазопостачання і вентиляція
Промислове і цивільне будівництво

Освітній рівень - третій (доктор філософії)

Освітньо-наукові програми

19 Архітектура та будівництво

191 Архітектура та містобудування

Архітектура та містобудування

192 Будівництво та цивільна інженерія

Будівництво та цивільна інженерія

194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

07 Управління та адміністрування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність